Valotaiteella tuotetaan hyötyä ja elämyksellisyyttä

Suosittu Lux Helsinki järjestetään taas 4.-8.1.2020. Visual45 on toteuttanut valofestivaalille day and night -teoksen, jossa Helsingin Kaupunginteatterin ulkoseinälle heijastetaan kauniita luonnon valoilmiöitä.

Ilman valoa ei voi elää. Se on jotain, jolla on luonnollinen paikka ja merkitys ihmisten elämässä. Valo on elementtinä helposti lähestyttävä, toisaalta myös jännittävä eri muodoissaan. Visual45:n tuottamassa day and night -teoksessa valolla on kaksiulotteinen rooli. Se kuvastaa luonnon valoilmiöitä, auringonnousua ja -laskua, sarastavaa aamua ja yöllistä tähtitaivasta. Orgaanisia valonlähteitä heijastetaan Kaupunginteatterin ulkoseinälle kuitenkin keinovaloin.

Valosuunnittelija ja esitystekniikan asiantuntija Eero Helle tietää, kuinka monimuotoista valo ja sen käyttö voi olla. “Valossa minua kiehtovat monet asiat. Se, että se on tietyllä tapaa ihmisille elinehto ja universaali ilmiö, on jo merkittävää, mutta on mielenkiintoista, miten erilaisin tavoin valoa myös voidaan itse tuottaa ja käyttää. Valon kiinnostavin ominaisuus usein on mielestäni sen aiheuttamat varjot. Varjot tekevät valosta välillä haasteellisen työkalun, mutta toisaalta se antaa mahdollisuuksia. Valon ja varjon suhde toisiinsa tekee asioista kolmiulotteisia.”

“Samasta syystä halusin toteuttaa teoksen “day and night” nimenomaan valoilla. Niillä saadaan aikaan syvyyttä. Tunnelma ja tuotos olisivat aivan erilaisia, mikäli se olisi toteutettu esimerkiksi videoteoksena, vaikka idean visualisointi olisikin tässä muodossa ollut kenties helpompaa. Nyt odotankin jännityksellä itse konkreettista toteutusta ja lopputulosta. Tämän kokoista teosta on voitu havainnollistaa vain tietokoneohjelmien ja 3D-mallinnosten avulla ennen varsinaista rakentamista. Onneksi minulla seisoo takanani joukko valotekniikan ammattilaisia, joiden avulla usko teoksen onnistumisesta on pysynyt yllä”, toteaa Eero.

Day and night -teoksen suunnittelija Eero Helle.

“Ajatuksen syntyminen on aina hienoin hetki tekoprosessissa, myös tässäkin tapauksessa. Paikalla, eli Helsingin Kaupunginteatterilla, oli suuri vaikutus idean syntymiseen. Valojen kanssa työskentelevänä olen tottunut ottamaan huomioon, mistä suunnasta muun muassa jo olemassa oleva valo tulee. Se vaikuttaa olennaisesti suunnittelutyöhön. Päädyin tarkistamaan, missä vaiheessa päivää ja mistä suunnasta valo osuu teatterin julkisivun pintaan auringon noustessa ja laskiessa. Samalla havahduin, etten muista milloin viimeksi olen oikeasti jäänyt ihastelemaan näitä kauniita luonnonilmiöitä. Asia korostuu erityisesti talvella päivän ollessa lyhyt. On surullista, että auringon tuomaa valoa ja sen nousua päivittäin pitää niin itsestäänselvyytenä, että siihen ei arjen hektisyydessä kiinnitä huomiota. Arkisen kauneuden äärelle pysähtyy harvemmin, vaikka se voisi estetiikallaan tuottaa mielihyvää ihmiselle päivittäin. Tätä ristiriitaista suhdetta luonnon valoilmiöihin halusin korostaa myös musiikin avulla.”

Valollakin voi leikkiä, luoda tunnelmaa ja jopa tiloja tai maisemia, jotka eivät muuten olisi nähtävissä. Sillä voidaan tehdä näkymätön näkyväksi ja lisätä turvallisuuden tunnetta. Valon eri lähteillä, muodoilla ja suuntauksella voidaan toteuttaa sekä funktionaalisia ratkaisuja että taideteoksia. Sitä voidaan käyttää myös efektinä ja tehokeinona. Sen avulla mahdollistuu lisäarvon tuottaminen erilaisille tahoille, oli kyseessä konserttikokemus tai rakennuksen julkisivuvalaistus. Valolla saadaan aikaan merkityksellisiä, kokonaisvaltaisia visuaalisia elämyksiä ja herätetään tunteita. Valotaiteeseen ja -suunnitteluun investointi voi olla samanaikaisesti sekä hyödyllistä ja käytännöllistä että puhtaasti ilahduttavaa.

“Asuinalueiden ja rakennuksien valosuunnittelussa otetaan usein ratkaisevasti valojen tuomat hyödyt huomioon muun muassa turvallisuusseikkojen takia. Näkökulmaa voisi kuitenkin muuttaa suuntaan, jossa valosuunnittelulla pyritään toiminnallisuuden lisäksi myös piristämään elinympäristöä esimerkiksi valoilla luotujen installaatioiden avulla. Näin ympäristöjä saadaan viihtyisämmäksi ja niiden elinikää voidaan pidentää. Prosenttitaiteelle suunnatun osuuden voi myös sijoittaa valotaiteeseen. Jos saisin mahdollisuuden, elävöittäisin Merihaan urbaanin kerrostaloalueen erilaisin valoin täysin uuteen uskoon. Se toimisi visuaalisena elämyksenä niin kerrostalojen asukkaille kuin alueen ohikulkijoille. Näin valotaiteella ja -suunnittelulla voidaan tehdä hieman vieraammista kohteista houkuttelevampia ja kiinnostavia oli kyseessä fyysinen alue tai kertaluontoinen tapahtuma”, kertoo Eero.